Author name: sdkpodcast

EP003 Kształtowanie emocji muzyką

Muzyka będąca dodatkiem do próbki dźwiękowej pozwala modelować emocje z nią związane.
O tym jak wpływać na przekaz by wywoływać pożądane emocje u słuchaczy.

EP001 Baza wiedzy i kontekst projektu

To spotkanie poświęcone jest omówieniu doświadczenia z jakim startuję projekt SDK. Przedstawiam także swój punkt widzenia na temat tego czym jest, a czym nie jest Słowo Dźwięk Komunikacja.

EP000 Cele, założenia i motywacje

W tym inicjującym odcinku przedstawiam się i opowiadam o celach, założeniach i motywacji towarzyszących powstaniu projektu SDK. Zapraszam słuchacza do wspólnej podróży w nieznane celem eksploracji ciekawych zagadnień, oraz współtworzenia, wraz ze mną, tego eksperymentalnego dzieła.